> प्रसिद्ध वैज्ञानिक > अमेरिकी आविष्कारक थॉमस एडिसन(HD डेस्कटप वालपेपर 1)    अघिल्लो सेट   अर्को सेट    
 मौलिक साइज: 1920x1080      तपाईंको डेस्कटप: x 

अमेरिकी आविष्कारक थॉमस एडिसन(HD डेस्कटप वालपेपर 1)