प्रसिद्ध कुरा, कथाहरू, चित्रहरू, वालपेपरहरू भन्नुहोस्
sayfamous.com
केहि प्रख्यात भन्नुहोस्
  प्रसिद्ध मूर्ति तारा  
  प्रसिद्ध खेलाडीहरूलाई  
  प्रमुख व्यापारी  
  प्रसिद्ध मूर्ति तारा  
  प्रमुख व्यापारी  
  प्रसिद्ध वैज्ञानिक  
  प्रसिद्ध मूर्ति तारा  
  प्रसिद्ध कलाकार  
  प्रमुख व्यापारी  
  प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ